Vezetés és önámítás, Arbinger Intézet

Áttekintés

Az Arbinger módszertan az egyéni és szervezeti működés pszichológiailag két teljesen eltérő jellegű szemléletmódját tárja fel, amelyek szinte láthatatlanul, mégis drámai módon határozzák meg az egyének és a szervezetek viselkedését, így a működés hatékonyságát. Az egyik szemléletmód reaktív, befelé irányuló, míg a másik proaktív, kifelé irányuló, célorientált.

Az Arbinger Intézet 35 éve segíti elő sikeresen a kultúrafejlesztési és a szervezeti változási folyamatok eredményességét, azáltal, hogy a figyelmet ráirányítja az önámításmentes proaktív szemléletmód alkalmazására. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy azon szervezetek, melyek az ilyen típusú szemléletváltásra is hangsúlyt fektetnek, négyszer nagyobb eséllyel lesznek sikeresek a szervezeti kultúrát fejlesztő folyamataikban, mint azok, melyek csak a viselkedés megváltoztatására fókuszálnak. (Joanna Barsh és Johanne Lavoie, „Vezetőként hozd ki magadból a legtöbbet” McKinsey Quarterly, 2014. április)


Az Arbinger módszertan segíti a szervezeteket és munkavállalóikat:

(1) Gátló, reaktív, sok esetben önámításra épülő, a működést visszafogó és a szervezeti bizalmat romboló szemléletmódjuk felismerésében.

(2) Viselkedésük módosításában egy jóval hatékonyabb, problémamegoldó, együttműködő, másokat bevonó szemléletmód alapján.

(3) Továbbá, eszközöket ad a vezetőknek, hogy szer-vezeti rendszereiket és folyamataikat célorientálttá, proaktívvá tegyék a fenntartható növekedés érdekében.

Ez a folyamat az Arbinger Intézet alapozó csoport-coaching folyamatával indul: cél a proaktív szemléletmód megerősítése és integrálása (DIOM). Ebben a folyamatban a résztvevők felfedezik a kifelé irányuló szemléletmódon alapuló hatékonyabb gondolkodást és felismerik saját felelősségüket a körülöttük lévő problémás helyzetekben.


A résztvevők a következő négy eszközcsoport alkalmazását tanulják meg:

(1) Eszközök a tudatossághoz. Ezek segítenek felismerni azon helyzeteket, amelyekben cselekedeteiket reaktív, önámításon nyugvó szemléletmód vezérli.

(2) Eszközök a szemléletváltáshoz. Ezeket alkalmaz-hatják annak érdekében, hogy kifelé irányuló, önámítás-mentes szemléletmódra váltsanak.

(3) A számonkérés (önkéntes) eszközei. Ezek segítenek abban, hogy a munkahelyi és magánéleti szerepeikben hatékonyabb, kifelé irányuló szemléletmóddal működ-jenek.

(4) Együttműködés-eszközök, melyekkel a csapattagok közösen teremtik meg a hatékony együttműködésen és bizalmon alapuló működést.


A (blended learning) fejlesztési folyamat bemutatása

Első lépésként egy 2 napos, interaktív csoportcoaching folyamatra kerül sor. A legfontosabb fogalmakat egy minősített Arbinger tanácsadó-coach ismerteti workshop formájában. A képzés videókkal tarkított, egyéni és csapatfeladatokat tartalmaz, sok páros gyakorlattal. A módszertan gyakorlatba ültetése a résztvevők saját munkahelyi eseteinek feldolgozásán keresztül történik.

A második részben, a 8 hetes utánkövetés során, a résztvevők hozzáférést kapnak egy utánkövető program-csomaghoz, melyet vagy egyedül vagy a csapatukkal közösen kell feldolgozniuk. A program végigvezet a legfontosabb fogalmak gyakorlati alkalmazásának folyamatán, amit nyolc videofilm feldolgozása támogat.


Legfontosabb elérni kívánt célok

Képessé tenni az embereket, hogy meglássák saját céljaikat más emberek céljainak tükrében. Ezáltal egy sokkal hatékonyabb, együttműködő, bizalomra épülő szervezeti kultúra létrehozása. Ez az a versenyelőny, ami ügyfeleinknél lemásolhatatlan kultúrát teremt és ezáltal radikálisan felgyorsítja a szervezeti célok elérését.

A proaktív, kifelé irányuló szemléletmód megerősíté-sének és integrálásának folyamata eszközöket ad a résztvevőknek a tudatossághoz, a szemléletváltáshoz, a számonkéréshez és az együttműködéshez. Lehetővé teszi számukra:

  • A két szemléletmód és ezek eredményre gyakorolt hatásának jobb megértését.
  • Annak felmérését, milyen mértékben rombolja kom-munikációjukat és interperszonális kapcsolataikat a befelé irányuló, önámításon nyugvó szemléletmód.
  • A szemléletmódváltást, hogy minél inkább kifelé irányulttá váljanak a közös célok elérése érdekében.
  • Munkájuk újragondolását és ezáltal hatékonyságá-nak növelését.
  • A nagyobb felelősségvállalást és befolyást az őket érintő problémák megoldása során.
  • Az eredményesebb teljesítményértékelést oly mó-don, hogy annak fejlesztő hatása legyen a munka-társakra és a kapcsolatokra.
  • Mások céljainak meglátását és a másik sikerébe való energiabefektetést.
  • Egymás segítését a változások során.
  • A konfliktusok sokkal hatékonyabb kezelését és megoldását.

A képzést segítő anyagok

DIOM munkafüzet

Utánkövető munkafüzet a videofilmekhez (a hozzá tartozó videófilmekkel)

Arbinger által kiadott könyvek

 


A képzés ára: 140.000 Ft + ÁFA

Kedvezmények: Két képzésre való jelentkezés, vagy két fő jelentkezése esetén 15%, három vagy több képzés, illetve három vagy több fő jelentkezése esetén 20% kedvezményt biztosítunk. (A kedvezmények a képzés árára vonatkoznak, más kedvezménnyel nem vonhatóak össze.)

Tankönyvcsomag ára: 29.000 Ft + ÁFA


Bővebben a képzésről

Bővebben a Vezetői kultúra fejlesztéséről


Jelentkezés

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk. Lemondást legkésőbb a rendezvény előtti 3. munkanapig írásban fogadunk el.

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása kötelező az űrlap elküldéséhez.

Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása*.