N.E.W.S. – Manager as Coach képzés

A N.E.W.S. betűszó az égtájak angol nevének (North, East, West, South) rövidítéséből ered. Az Aviad Goz nevéhez fűződő módszertanban a 4 égtájt magában foglaló iránytű azt szimbolizálja, hogy a gyorsan változó világban fontos a folyamatos navigáció, az újratervezés – hasonlóan az útvonaltervező eszközeinkhez, amelyek az újonnan felmerülő akadályok, nehézségek figyelembevételével ajánlanak új, rövidebb útvonalat célunk eléréséhez.


A módszertanban azonban a négy égtáj egyúttal azt a négy legjellemzőbb elakadást is jelenti, amely a szervezetek működését megnehezíti, teljesítményét lekorlátozza. Ezek feltárásával és tisztázásával egy egészségesebb, coaching-szemléletű vállalati kultúra alakítható ki.

A programok az alábbi témákat dolgozzák fel a N.E.W.S.TM  szervezetfejlesztő és vezetőfejlesztő képzéseken:

Északon az irány, a stratégia meghatározása és tisztázása a téma.

Kelethez a motivációk és az értékek feltárása tartozik.

Nyugaton a konkrét akciótervek megszületése van a fókuszban.

Délen az akadályok és nehézségek feldolgozása, feloldása történik.

Szemléletében a módszertan coaching alapelveket követ – így a közös alkotásra, munkára, egymás érdekeinek figyelembevételére és a közös cél érdekében történő sikeres együttműködésre ösztönöz.

A MAC – Manager as Coach-képzés bemutatója


Fontos tudni, hogy a N.E.W.S.TM módszertan a szervezet minden szintjére leképezhető, tehát nemcsak szervezeti navigációra, hanem team, illetve egyéni navigációra is kiválóan alkalmas. A kidolgozott programok segítségével a teljes szervezeten belül megtörténhet az átállás a coaching-szemléletű gondolkodásra. Ez erősíti a szervezet munkaerőmegtartási képességét – így csökken a fluktuáció és vonzóbb munkahellyé válik a munkaerő-piacon.


A Manager as Coach (MAC) képzés kifejezetten vezetők számára kialakított program, amely a négy égtájhoz, négy területhez tartozó vezetői helyzeteket veszi sorra és ad konkrét gyakorlati segítséget kezdő és gyakorlott, fejlődni vágyó vezetők számára.

Ennek a képzésnek a során a vezetők képessé válnak arra, hogy sikeres beszélgetéseket folytassanak munkatársaikkal többek között a következő témákkal kapcsolatban:

– új kolléga integrálása,

– fejlesztési terv kialakítása,

– változás elfogadtatása a kollégákkal,

– priorizálás, fókusz,

– ösztönző visszajelzés adása nem jól teljesítő munkatársaknak,

– panaszkodó, felelősséget nem vállaló csapattag kezelése,

– elkötelezettség és motiváció erősítése a csapatban.