Mennyire tudja a vállalatom megtartani a jó szakembereit?

A Vállalati Diagnózis „Keepyourstaff” részdiagnózisa a munkával való elégedettséget és elkötelezettséget méri fel. Az értékelésből kiragadott grafikon a munka-motivátorok csoportosítása szerint elemzi a felmérés adatait.

Az ábra fiktív adatokkal van feltöltve!

Belső munka motivátorok (intrinsic motiváció): Akkor beszélünk belső motivációról, amikor a cselekvés motivációja a cselekvésben rejlő élvezet maga, vagyis amikor a munka (a végzett tevékenység, feladat) belső motivációs forrást jelent. A munka akkor fog belső motivációs erőként jelentkezni, ha értelmesnek érezzük, megkapjuk benne a választás lehetőségét, kompetensnek érezzük magunkat abban, amit teszünk, és megkapjuk a haladás érzését is. A munkahelyi elkötelezettség kérdőív egy része ezeket a belső jutalmakat méri. Ezek a pszichés jutalmak tartják fenn az elkötelezettséget a munkában, és adnak energiát a magas színvonalú teljesítményhez.

A külső motiváció olyan jutalmakon alapul, amiket a jó munka ösztönzéseként adnak a menedzserek, pl. fizetésemelés, bónusz, kedvező értékelés. Ezeket külső – extrinsik motivációknak hívjuk, mivel nem magából a munkából erednek, és mások kontrollálják őket.

Külső motiváció, de nem eszköz jellegű motiváló erő a jó vezetőből, csapatszellemből és szervezeti kultúrából érkező motivációs hatás.

Az itt látható grafikonon túl a Diagnózis „Keep your staff” részdiagnózisában további 10-12 grafikon és magyarázat segíti a felmérés adatainak feldolgozását, bemutatva, hol látható „motivációs versenyelőny” és hol láthatók tartalékok a motiváció és elköteleződés erősítésére a benchmark adatokhoz képest. (A teljes felmérésben kb. 40 ábra és magyarázat jeleníti meg az eredményeket, segítve az adatok feldolgozását.)

 

Igényelje ingyenes lehetőségeinket