Vállalati Diagnózis kérdések

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A Sämling Gazdasági Továbbképző Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.  A Sämling Gazdasági Továbbképző Kft. elkötelezett a honlap látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Sämling Gazdasági Továbbképző Kft. (Adószám: 10595624-2-43 Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64)., a Tovább…

A nemzetközi kutatások alapján kifejlesztett felmérés jelentős előnye, hogy a felmérés nem egyes vezetőktől ad visszajelzést, hanem a vizsgált szervezet egészéről: a felmérésbe bevonható a teljes munkavállalói kör. A Vállalatfejlesztési Diagnózis összehasonlítja az adott vállalat teljesítményét az országos átlaggal, iparági átlaggal, valamint a szervezeti egységek értékeit a vállalati átlaggal. Alacsony költségráfordítással és teljesen anonim módon Tovább…

A pókháló diagramok megmutatják kitöltők szerinti bontásban (felsővezetők, középvezetők, dolgozók) eltérő véleményét a teljesítményt gátló leggyakoribb szervezeti problémákról: stratégia lebontása, szervezeti stratégia végrehajtása, szervezeti motiváció, vállalati akadályok. A színes diagramok egymástól való eltávolodása esetén a problémákat másként látják és élik meg az egyes szervezeti szintek. (A Diagnózis szervezeti hatékonysággal foglalkozó fejezete további 11 ábrával és Tovább…

A mátrix ábra szociometriai megközelítésből mutatja a szervezeti egységek közötti együttműködés minőségét. Az ábrán látható a felmérésben résztvevő szervezeti egységek közötti kapcsolatok fontossága (% értékben megjelenítve), és azok minősége (3-as skála szerint) a kitöltők értékelése alapján. Így kiolvasható minden egység közötti kapcsolódás fejlesztési igénye, illetve az egyes szervezeti kapcsolatok szimmetriája, vagy aszimmetriája. Piros (0–1,8) között Tovább…

„Az elmúlt évtizedekben hányszor alkottuk újra és újra az ideális vállalati struktúrát, miközben az áttörő hatékonyság növekedés rendre elmaradt.„ ” Miért van az, hogy az egy éve még áhított munkahely mára már csalódott, kiégett, motiválatlan munkaerőt termel?” A fenti kérdésekre a válasz nyílt titok: a dolgozók hozzáállása. A munkavállalóink hozzáállása hozza az eredményeket, de az Tovább…

A Vállalati Diagnózis „Keepyourstaff” részdiagnózisa a munkával való elégedettséget és elkötelezettséget méri fel. Az értékelésből kiragadott grafikon a munka-motivátorok csoportosítása szerint elemzi a felmérés adatait. Az ábra fiktív adatokkal van feltöltve! Belső munka motivátorok (intrinsic motiváció): Akkor beszélünk belső motivációról, amikor a cselekvés motivációja a cselekvésben rejlő élvezet maga, vagyis amikor a munka (a végzett Tovább…