Vállalati Kiválóság Diagnózis

„Először mérnünk kell, hogy lássuk az utat a fejlesztéshez. Nem fejleszthetünk olyasmit, amit nem tudunk mérni”

/Jim Collins/

A nemzetközi kutatások alapján kifejlesztett Vállalati Kiválóság Diagnózis hozzásegíti a szervezeteket belső potenciáljuk feltárásához és dolgozóik megtartásához.
A Vállalati Kiválóság Diagnózis egy olyan gyors és anonim eszköz, melynek segítségével jól értelmezhető és összehasonlító elemzések elvégzésére alkalmas adathalmazt kapunk, amely az adott szervezet és szervezeti egységek (külön-külön is) aktuális hatékonyságát mutatja meg.
A Vállalati Kiválóság Diagnózis összehasonlítja az adott vállalat teljesítményét az országos átlaggal, iparági átlaggal és nemzetközi kiválóságot minősítő szervezetek standardjával. (EFQM, INVESTORS IN PEOPLE).


Tudományos és nemzetközi háttér
A diagnózis kialakítása nemzetközi OD szakemberek bevonásával történt az alábbi kutatások felhasználásával:
– Jim Collins vállalati kiválóság kutatások.
– A Gallup Intézet 140 országra kiterjedő munkavállalói elkötelezettség felmérése.
– Thomas féle, munka-motivátorok kutatás.
– N.E.W.S.™ 4 legjelentősebb vállalati elakadás.
– A FranklinCovey – Hungary magyarorszá-gi felmérése a vállalati kiválóságról.
– Arbinger Intézet pszichológiai kutatásai a káros szervezeti magatartásokról.
– Magyarországon 2016-ban 1000 fős mintán történt a validálása.

KIK HASZNÁLJÁK?

A Vállalati Kiválóság Diagnózis eszközt azon tudatos vezetők használják leggyakrabban, akik kíváncsiak a szervezetüket működtető munkatársak véleményére a vállalati folyamatok hatékonyságáról, a motivációjukról és a vállalati kultúráról. A felmérés számszerűsített eredményeire alapozott, célzott fejlesztések hozzájárulnak a versenyképesség növeléséhez és a kulcsmunkatársak megtartásához.

“Meglepően pontos képet kaptunk a vállalatunkról, egy ilyen, viszonylag kis projekttől nem vártunk volna ennyire a dolgok mélyébe menő eredményeket. Szemmel láthatóan a diagnózis módszertana egészen kiváló. Sok erős, de sok gyenge pontot is sejtettük, viszont jónéhány témakörben igen váratlan eredmények születtek, lesz min dolgozni a következő hónapokban.”

Braunecker Antal, ügyvezető igazgató, Donauchem Kft.

EGYEDÜLÁLLÓ KOMPLEXITÁS

Angol és magyar nyelven is!

Próbálja ki egy olyan szervezeti egységen, ami Önnek nagy kihívás. Így Ön kisebb kockázattal tudja tesztelni a rendszert. Ezután kiterjesztheti az egész vállalatra.


Letölthető részletes ismertető a Vállalati Kiválóság Diagnózisról:

A LEGGYAKORIBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Cégvezetők esetében: hatékonysági átvilágítások, vállalati kultúra fel-mérés, szervezeti egységek közötti együttműködés feltérképezése, területi és iparági összehasonlítások készítése.
HR vezetők: munkavállalói motiváció és elégedettség felmérések, munkaadói márkaépítési folyamatok támogatásához (Employer Branding).
Több telephellyel rendelkező hazai és nemzetközi vállalatcsoportok főbb szervezeti egységeinek vagy gyártóbázisainak összehasonlítása a hatékonyság és a vállalati kultúra irányából.

MILYEN KÉRDÉSEKRE AD VÁLASZT?

Milyen a dolgozók megtartásának esélye?
A dolgozók szerint melyek a legfontosabb munkahelyen tartó tényezők?
Milyen a cég teljesítménye ezen tényezők esetében?
Mikor és minek a hatására fontolná meg komolyan a dolgozó, hogy el-megy (bér, körülmények, kultúra)?
Mik a dolgozók, vezetők és felsővezetők közötti motivációs eltérések?
Mennyi a tartalék a nem pénzbeli motivációs lehetőségek kihasználásában?
Mekkora a megtartó hatása a költséges (bér, juttatások, munkahelyi környezet stb.) motivációs elemeknek más vállalatokéval összehasonlítva?
Hogyan célszerű az egyes szervezeti egységek dolgozóit motiválni?
Mennyi a munkaerőben lévő kiaknázatlan potenciál?
Hogyan célszerű a csapatok hatékonyságát fejleszteni?
Mennyire ismerik és támogatják a dolgozók a szervezeti stratégiát?
A vezetés képes-e a stratégiát hatékonyan lebontani és összehangolni?
Milyen a vállalati hatékonysági mutatók rendszerének minősége?
Mekkora az esélye a vállalatnak arra, hogy a stratégiáját végre tudja hajtani?
Hol vannak az egységek közötti együttműködésekben a „szűk keresztmetszetek”?
A szervezeti egységek vezetőit hogyan lehet személyre szabottan fejleszteni?
Mennyi energiát pazarol el a szervezet „káros működési folyamatokra”?
Mik a szervezeti időpazarlás okozói?

MILYEN ELŐNYÖKET ÉLVEZNEK AZOK A VÁLLALATOK, AMELYEK HASZNÁLJÁK?

A Vállalati Kiválóság Diagnózis egy egyedi, a szervezet egészére és a különálló szervezeti egységekre vonatkozó, 360°-os felmérés, mely a munkavállalók szemszögéből vizsgálja a vállalati hatékonyságot. Jelentős előnye, hogy a fel-mérés nem csak egyes vezetőkről ad visszajelzést, hanem a vizsgált szervezet egészéről.
A Vállalatfejlesztési Diagnózis használatával a szervezetfejlesztési igények fel-tárhatóak és priorizálhatóak, ami objektív alapot teremt a beavatkozások tervezéséhez. A megfelelő időszakonként megismételt felmérés méri a beavatkozások szervezetre gyakorolt hatásait.
Az IMPROVERS Organization Diagnosis eszközt használó vállalatok hozzáférést kapnak az általuk épített anonim adatbázishoz, mely országos, területi és iparági benchmark lehetőséget biztosít a számukra.

MITŐL EGYEDÜLÁLLÓ AZ ENTERPRISE EXCELLENCE DIAGNOSIS?

A nemzetközi kutatások alapján összeállított 62+5 szöveges kérdésből álló kérdőívet a vállalat dolgozói reprezentatív mintában, online formában, anonim módon töltik ki. Az így kinyert adatokból 4 különböző diagnózis készül.
Minden riport tartalmaz magyar benchmark adatokat. A riportok minden szervezeti egységre lekérdezhetőek és belépési utat biztosítanak a nemzetközi kiválósági minősítések irányába.


2023. szeptemberében 100 perces szakmai előadást és kerekasztal-beszélgetést tartottunk a Vállalati Kiválóság Diagnózisunkról, melyről készült videofelvételeket megtalálja összefoglaló cikkünkben: