Stratégiai Navigáció és végrehajtás kiépítése

Számos felsővezető az alábbi kérdésekre keresi most a válaszokat –
Önnek is ismerősek ezek a gondolatok?

 • Hogyan szervezzük a munkát már másnaptól?
 • Milyen intézkedést, változást vezessek be és ezt hogyan mérjem, hogyan kommunikáljam?
 • Hogyan fogom kezelni az emberek elakadásait, félelmeit?
 • Az új teljesítmény elvárásokat hogyan mérjem és kommunikáljam?
 • Hogyan tudjuk a szervezet bizalmi szintjét megemelni a bajban, válságban?
 • Hogyan tudjuk javítani a vállalat belső megítélését?

30 éves szervezetfejlesztési tapasztalataink során látjuk, hogy már a válság előtti időszakban is a vállalatok legnagyobb kihívása a stratégia megvalósítása volt. Még a jó stratégiával rendelkezőknek is nehéz ezt a dolgozói szintekre lebontani, összehangolni, sokszor hiányzik a felelősségvállalás, nem megfelelő a stratégiai végrehajtás. Feltételezzük, hogy a válságot gazdasági lassulás és utána kapacitás-túlterhelés is fogja követni. A vezetők következő hatalmas, de megkerülhetetlen kihívása lesz vállalatuk szervezetének működőképessé tétele. Ezt olyan helyzetben kell elkezdeniük, amikor dolgozóik alig, vagy csak virtuálisan érhetőek el. Olyan új agilis stratégiákat és szervezeti működést kell kialakítaniuk, ami képes kezelni az összezuhant működést és a majd feltehetően bekövetkező növekvő kapacitásterhelést is. Ellenben a cél ennél sokkal több! Azok a vállalatok lesznek sikeresek a jövőben, akik nem csak kilábalni tudnak a válságból, hanem egy azon túlmutató, agilis, bevonó és egyben hatékonyabb működési formát képesek kialakítani.

“Az navigál a legjobban, aki képes a vihar után
helyes, új irányt szabni saját hajójának!”

A TELJES SZERVEZETFEJLESZTÉSI FOLYAMAT CÉLJA
 • Konszenzuson alapuló víziót, stratégiát és jövőképet kialakítani a szervezet számára
  (a válság után újra-navigálni, a már meglévő stratégiát újragondolni)
 • Felszínre hozni az akadályokat és kihívásokat, melyek veszélyeztethetik vagy megakadályozhatják a vízió és a célok elérését
 • Javítani a szervezeti kommunikációt és növelni a bizalmi szintet a szervezetben
 • Felszínre hozni és meghatározni a szervezet sikerét ígérő vállalati kultúra alapértékeit
 • Meghatározni a kritikus célokat és taktikai terveket a szervezeti vízió megvalósítása céljából
 • Lebontani a szervezeti stratégiai célokat a szervezeti egységek szintjére
 • Összehangolni a célokat a teljes szervezetben
 • Felkészíteni a középvezetőket a stratégia lebontására, csapataik helyes fejlesztésére,
  illetve dolgozóik bevonására, motiválására
 • Megteremteni az agilis, heti színtű csapattervezést
 • Kiépíteni a Szervezeti Stratégia Megvalósítás rendszerét

VIRTUÁLIS SZERVEZETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓNK


A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT ÁTTEKINTÉSE

A teljes folyamat időtartama
Egyéves program

1. Mélyinterjúk

 • Előkészítő interjú a vezérigazgatóval – a szervezet helyzetének megismerése és megértése
 • Egyéni interjúk a vezetőkkel – személyes véleményük megértése és kapcsolat építése

2. Diagnózis (pre és post felmérés)

 • Mérhetővé teszi, amit fejleszteni akarunk
 • Képes látleletet adni a válság alatt keletkezett, szervezeti működést érintő károkról
 • Rávilágít a szervezeti működés felszínen érezhető és rejtett elakadásaira is
 • Lézerpontosságú iránymutatást ad, így látjuk, honnan kell újraindulni

3. Agilis újraépítési stratégia megalkotása
     N.E.W.S.®
 Szervezeti NavigációTM felsővezetőknek

 • Megteremti a vezetői csapat bevonását, megnyitását a fejlesztési folyamat irányába
 • Hozzájárul a felelősségvállaláson és felhatalmazáson alapuló, agilis,
  beosztottakat motiváló, bevonó szervezeti kultúra alapjainak kiépítéséhez
 • Megkönnyíti a teljesítmény célok és feladatok konkrétabb megfogalmazását
 • A szervezet minden szintjén támogatja a közös vállalati célokkal, értékekkel és érdekekkel való azonosulást, ezáltal közös alapokra helyezi az együttműködést a szervezeti egységek között

4. Középvezetők kiképzése, Vállalati stratégia lebontása
    N.E.W.S.®
 Manager as Team NavigatorTM

 • Kialakítja az egyes csapatok irányát, stratégiai drivereit és jövőképét
 • Képessé teszi a középvezetőket a vállalati stratégia team szintű lebontására
 • Segíti a lebontott létfontosságú célok végrehajtására alkalmas mutatószám rendszer kialakítását
  (sikerokozók, csapat scoreboardok, teljesítménybeszámoló értekezleztek akár virtuális módon is)

5. Stratégia megvalósítás rendszere
    Agilis heti szintű navigálás kiépítése, Csoportos vezetői tanácsadás

 • Segíti a lebontott létfontosságú célok végrehajtására alkalmas mutatószám rendszer kialakítását
  (sikerokozók, csapat scoreboardok, teljesítménybeszámoló értekezleztek – virtuális módon is)
 • Hatalmas az eltérés a mutatószámok minőségében. Ez előre vetíti a stratégia végrehajtásának gyengeségét. Nemzetközi adatok szerint 10-ből egy vállalat képes megvalósítani a stratégiáját.

6. Negyedéves Summitok – Stratégia előrehaladása

 • Négy ellenőrző találkozó az évben a navigációs folyamat végrehajtása során:
 • Csapatok beszámolóinak megünneplése, akadályok elhárítása
 • Egységek együttműködésének erősítése
 • Kulcs kihívásokra történő közös reagálás
 • Szervezeti színtű újra-navigálás

NEMZETKÖZI MÓDSZERTANUNK BEMUTATÁSA

N.E.W.S.® Coaching  & Training Ltd.

Nemzetközi szervezetfejlesztő cégek által 2006-ban alapított szervezet-fejlesztő cég székhelye Svájcban, irodái U.K.-ben és Panamában találhatóak. A N.E.W.S.® modellen alapuló coaching, tréning és tanácsadási programokat 40 ország több mint 2500 szervezete alkalmazza, beleértve több „Fortune 100”-as vállalatot. Magyarországon 2013 óta érhető el, melynek kizárólagos képviselője az  ImproversGroup. A módszer egyedülálló szellemi tulajdon, amely 25 év nemzetközi szervezetfejlesztési tapasztalatot sűrít innovatív rendszerbe.

További információ a N.E.W.S.® weboldalán: https://www.newsnavigation.com

YouTube videók a N.E.W.S.® modellről:

A N.E.W.S.® programok célja az állandóan, gyorsan változó üzleti világban a legtöbb belső potenciált mozgósítani a szervezeti célok eléréséhez. A módszertan magas hozzáadott értéket teremt, bevonáson alapul és koncentrál a tehetségek kibontakoztatására. Strukturált, módszeres, rendkívül gyakorlatias. A hozzáállás pozitív irányú változtatása mellett készségfejlesztő elemeket is tartalmazó, gyakorlatban azonnal és jól használható módszertant nyújt a résztvevőknek.

Nem képzés, hanem fejlesztési folyamat, beépített elvégzendő feladatokkal, ami biztosítja a valódi változások létrejöttét. Segítségével változás-menedzsment fókuszú vezetői gondolkodásmód alakítható ki, amely folyamatosan megújuló, hatékony szervezetet eredményez. A mai kor kihívásainak megfelelően a jelenleg ismert szervezetfejlesztési megoldások közül a leginkább változás orientált és felhatalmazó, coaching szemléletű módszertan.

A N.E.W.S.® szervezetfejlesztési és vezetői készségfejlesztési folyamatai az iránytű négy égtája által szimbolizált – alapvető törvényszerűségekre épülő – kritikus irányok mentén indítják el a fejlődést, a szervezet, a csoport és az egyén szintjén:

Észak foglalkozik az irány, küldetés és vízió azonosításával.

Kelet foglalkozik az értékekkel, motivációval és hajtóerőkkel.

Nyugat foglalkozik a tervezéssel és megvalósítással.

Dél foglalkozik a korlátozó hiedelmekkel és elakadásokkal.

Ez a holisztikus átfogó szimbólum rendszer segíti a vállalaton belüli vezetői kommunikációt és egységes nyelvezetet teremt.


A FEJLESZTÉSI PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

N.E.W.S.® Szervezeti Navigációworkshop felsővezetőknek

Célja, módszere: A vállalat szervezeti struktúrájához alkalmazkodva 2 órás virtuális vagy személyes workshopok keretein belül a Navigációs Iránytű kidolgozása felsővezetőkkel, a stratégiailag fontos egységek vezetőivel esetleg kulcsemberekkel az alábbi tematika szerint:

Fejlesztési blokkok bemutatása

Alapok megértése és elemzés

 • A navigáció bizonytalansága
 • Navigáció: múlt és jelen
 • A vállaltvezetés: a Csapat felelőssége a szervezet navigálásában
 • Bevezetés a navigáció három lépésébe
 • A navigáció 1. lépése: A jelenlegi helyzet felmérése
 • A N.E.W.S.TM Szervezeti Navigációs Iránytű
 • Csapat-kérdőív elemzése

A navigáció három lépése, stakeholder elemzés, trendelemzés

 • A vezetői csapat stakeholder térképe
 • A „Kiváló Vezetői Csapat” jellemzőinek meghatározása
 • Erősségek-gyengeségek elemzése
 • A navigáció 2. lépése: mérd fel a környezet változásait
 • Lehetőségek és fenyegetések elemzése
 • A navigáció 3. lépése: A Navigációs Iránytű működtetése

Jövőbeli irányok | Észak

 • Bevezetés az Északba
 • A megelőző irány elemzése
 • A csapat alapképességeinek elemzése
 • A csapat alap mozgatóinak, drivereinek elemzése
 • A szervezet optimális fejlődési irányának meghatározása
  – útja a „Kiválóság” felé.
 • A szervezet soron következő fejlődési fázisának meghatározása
 • Annak meghatározása, mit kell a szervezetnek most fejlesztenie
 • A szervezet stratégiai mozgatóinak meghatározása – csaták, melyeket muszáj megnyerni

Jövőkép | Észak

 • A szervezet víziójának meghatározása, a jövőkép leírása
 • Világos, részletes és gyakorlati vízió megalkotása a következő 3-5 évre

Értékek és hajtóerők | Kelet

 • Bevezetés a Keletbe
 • A szervezeti alapértékek meghatározása
 • Közös fontossági sorrend felállítása
 • A csapat szervezeti értékeinek meghatározása
 • Az értékek meghatározása
  – mit jelentenek, és milyen viselkedéshez vezetnek
 • A „Be-Do gap” – eltérés a viselkedés és az értékek között

Korlátozó hiedelmek | Dél

 • Bevezetés a Délbe
 • Komfortzóna, feszültségzóna, pánikzóna
 • Hogyan alkotjuk meg saját valóságunkat?
 • Hiedelmek és paradigmák ablakai
 • A csapatszintű és szervezeti szintű akadályok beazonosítása
 • A korlátozó hiedelmek felismerése, személyek közötti akadályok feltárása
 • Az akadályokon való áttörés lehetőségeinek felmérése, új felismerések azonosítása
 • Saját Delünk, korlátozó hiedelmeink meghaladása, új megoldások keresése
 • „Baby steps” és alternatív hiedelmek

Szervezeti végrehajtás | Nyugat

 • Bevezetés a Nyugatba
 • Szervezeti 80/20-as Kritikus Célok kijelölése.
 • Kritikus Célok lebontása a szervezeti egységek szintjére
 • Stratégiai projektek meghatározása
 • Bajnokok kiválasztása a kritikus célokhoz
 • Stratégia monitoringozására szolgáló értekezletek kialakítása
 • Scoreboardok rendszerének megteremtése
 • Szervezeti Navigáció eredményeinek kommunikációja a dolgozói szintek felé
  (képzést követő kommunikáció módjának kidolgozása)

N.E.W.S.® Manager as Team Navigatorképzés középvezetőknek

Célja, módszere:  A képzés során a részvevők 2 órás, coaching alapú, virtuális vagy személyes workshopok keretein belül megismerik és elkezdik használni a nemzetközi módszereket, illetve olyan vezetői eszközökre tesznek szert, amelyekkel kiválóan teljesítő egységet tudnak kialakítani:

 • Csapatukkal együtt képesek lesznek diagnosztizálni egységük fejlettségét, pozícionálni csapatuk teljesítőképességét
 • Kidolgozzák saját szervezeti egységük, csapatuk Navigációs Iránytűjét, irányát, célrendszerét
 • Eszközöket kapnak csapatuk aktiválásához és a kellő motiváció megteremtéséhez
 • Megtanulják, hogyan lehet feltárni és áttörni a csapat teljesítményét akadályozó gátakat, visszatartó erőket, korlátozó hiedelmeket
 • Módszereket vezetnek be csapatuk végrehajtási rendszereinek hatékonyabbá tételéhez.
Fejlesztési blokkok bemutatása

Bevezetés 

 • Csapatok vezetése napjainkban
 • A vezetés egy tudatos döntés!
 • A N.E.W.S.® Iránytű a csapatvezetéshez
 • Miért van szükség napjainkban a bevonó vezetésre?
 • Vezetési stílusok
 • Befolyásolási készségek – egy csapat meeting levezetése

Csapat jövőképe | Észak

 • A csapatvezetői Iránytűd kidolgozása
 • Mikor tarts Észak típusú vezetői megbeszélést a csapatoddal?
 • Az Észak egy alternatív valóságot teremt a csapatod számára
 • A csapatod előző fázisa
 • A következő fázis
 • Szervezeti Kritikus (80-20) Célok átvétele a nagyvállalati stratégiából.
 • Szervezeti Kritikus Célok lebontása csapat szintre.
 • Csapat színtű irányok, stratégiák, jövőkép kialakítása
 • Csapat színtű Kritikus Célok meghatározása
 • Gyakorlati jövőkép

Csapat szintű végrehajtás | Nyugat

 • Mikor tarts Nyugat típusú megbeszélést a csapatoddal?
 • Határozd meg a stratégiai fókuszt!
 • Határozz meg 20/80-as tevékenységeket!
 • Tervezés és végrehajtás – stratégiai fókusz működésben
 • A csapat hosszú távú stratégiájának, jövőképének áttekintése

Csapat értékek és hajtóerők | Kelet

 • Motiváció
 • Az elköteleződés 7 szintje
 • A motiváció forrásai
 • Alkosd meg a csapatod Keletjét
 • Eltérés az elvek és a cselekedet között (a „Be-Do gap”)
 • Tedd elkötelezetté a csapatod!

Csapat korlátozó hiedelmei| Dél

 • Mikor tarts Dél típusú vezetői megbeszélést a csapatoddal?
 • Gyémánt modell – hogyan teremtjük meg saját valóságunkat ?
 • Külső nehézségek – belső nehézségek
 • Három lépés, hogy elérd az áttörést Délen
 • Alkosd meg a csapatod áttörését Délen
 • Korlátozó hiedelmek és következményeik és áttörési megoldások

A fejlesztési folyamat ezen pontjáig certifikált N.E.W.S.® facilitátorunk segíti a felső- és középvezetőket a szervezeti és csapat szintű Navigációs Iránytűk kidolgozásában.

A felsővezetői csapat, illetve az egyes szervezeti egységek, teamek a képzés során elsajátított módszerekkel önmaguk is képesek lesznek bizonyos időszakonként – váratlan külső hatások, változások bekövetkezésekor, illetve a szervezet profiljától függően egy-két évente vagy akár félévente –„újra-navigálni” működésüket. Igény esetén természetesen kérhetik facilitátorunk segítségét is a navigációs folyamat megismétlésében.

A fejlesztési program opcionálisan bővíthető a  N.E.W.S.® Executive Coachinggal, melynek egyedülálló, speciális folyamatát azért fejlesztették ki, hogy segítse a vezetőket megteremteni szervezetük egy jövőbeni új, magasabb szintjét. A szervezet felsővezetői számára testreszabott, strukturált, ugyanakkor rugalmasan személyre szabható, mérhető, célorientált, többdimenziós gyakorlati coaching csomag, mely transzparens, megismételhető, és egy egyértelmű, az érintett féllel közösen meghatározott roadmap-en alapszik.
Bővebben: https://www.newsnavigation.com/executive_coaching


Stratégia megvalósítás rendszerének kiépítése
Középvezetők felkészítése  |  KPI ok kialakítása
Agilis heti tervezési rendszer kidolgozása

Célja, módszere: A középvezetők a Szervezeti Navigáció és a Manager as Team Navigator képzés elemeire épülve tanácsadói mentorálással építik ki a stratégia végrehajtásának elemeit.  A folyamat ezen része már teljesen gyakorlat orientált. Kiépítése történhet csapatok szintjén vagy a középvezetők bevonásával, legfeljebb 10 fős csoportban is. Amennyiben a létszám ennél nagyobb, külön csoportokat kell létrehozni. A képzés egyaránt megvalósítható személyes vagy virtuális workshop keretein belül is.

Fejlesztési blokkok bemutatása
 • Csapat színtű Kritikus Célok véglegesítése
 • Csapatszíntű Kulcs Teljesítmény Mutatóinak meghatározása
 • Csapat színtű Eredményjelzők megtervezése és létrehozása
 • Teljesítmény értekezletek rendszerének kialakítása,
  illetve a vezetők megtanítása az értekezletek vezetésére

Implementációs Mentoring folyamat

Minden blokk között a középvezetőknek be kell vonni csapatukat a rendszer kidolgozásába, kiépítésébe, ehhez kapcsolódóan folyamatosan kapnak majd házi feladatokat. Ezt célszerű akár csoportosan, akár egyénileg monitoringozni. Ezt végezheti belső kiképzett tanácsadó, de mentoring keretében szervezetfejlesztő kollégánk is.

Negyedéves Summitok

Felső és középvezetők részvételével negyedévente
A summitok célja, hogy a csapatok képesek legyenek folyamatosan a közös célokra és eredményekre összpontosítani és ez a fegyelmezett fókuszálás fogja magával húzni a csapatok teljesítményét.Nemzetközi vállalatfejlesztési diagnózisunkkal

felmérjük  a vállalatában lévő rejtett hatékonysági tartalékokat.
Így a felső vezetés számára  a fejlesztési területek pontosan számszerűsíthetővé válnak,
sőt összehasonlíthatók a magyar cégek átlag adataival.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!


Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben Ön vezetésfejlesztésben  gondolkodik és vezetőire szabott megoldásokat keres, én és a kollégáim készségesen állunk rendelkezésére! Interjúk és felmérések után díjmentesen javaslatot teszünk a legmegfelelőbb fejlesztési megoldásokra.

Ecsédi István
Telefon: +36 20 923 54 05
E-mail: istvan.ecsedi@improversgroup.hu