A jövő vállalatai – Agilis kultúrák

A világban az utóbbi 20 évben több olyan új nemzetközi HR és OD módszertan jött létre, melyeknek a használata ma már hozzátartozik a vezetők munkájához. Olyan új trendek alakították ki ezeket az új szervezetfejlesztési módszereket, mint az angol VUCA mozaikszóval (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) fémjelzett gyors változás, az Y és Z generációk mobilitása, az Agilis Transzformációra való törekvés, és az új, coaching típusú, felhatalmazó, bevonáson és felelősségvállaláson alapuló vezetési stílus igénye.

Mi is az Agilis Transzformáció?

A legtöbb nemzetközi meghatározás szerint egy olyan szervezetfejlesztési folyamat, mely során megváltoztatjuk a szervezeti kultúrát, a szervezet működését annak érdekében, hogy gyorsabb döntéseket, gyorsabb változásokat, nagyobb eredményt, elégedettebb ügyfeleket, magasabb hatékonyságot, motivációt és értékteremtési képességet tudjunk létrehozni. Természetesen ezek nem csak az agilis projektmenedzsmenttel működő szervezetek kihívásai. A cél valójában nem az, hogy egy változásokat túlélni képes vállalatot hozzunk létre, hanem az, hogy a változásokat sikeresen kezelő, új típusú, agilis, proaktív, motiváló szervezetet építsünk fel. Ezt gyakran összekeverik az Agilis Projektmenedzsment kiépítésével.


Díjmentes online képzéseink
cégvezetők, felsővezetők és HR szakemberek részére
nyújt mélyebb betekintést nemzetközi módszereinkbe, tapasztalatainkba.


 Mi az agilis vállalatok 5 legfontosabb közös jellemzője?

30 éves szervezetfejlesztési tapasztalataink alapján összegyűjtöttük, hogy mik azok a szervezeti sajátosságok és működési mechanizmusok, melyek hozzájárulnak a szervezeti agilitás képességének kialakulásához. Természetesen ezek összetett, komplex területek, azonban tapasztalataink alapján ezen faktorok még eltérő szervezeti életciklusú vállalatok esetén is eredményesen fejleszthetőek nemzetközi módszereinkkel.

1. Képesek stratégiailag navigálni a gyorsan változó környezetben

A felsővezetőket jellemzően az a kérdés foglalkoztatja leginkább, hogyan építsenek agilis szervezetet. A vállalatok legnagyobb kihívása a stratégia megvalósítása volt már a válság előtti időszakban is. Még a jó stratégiával rendelkezőknek is nehéz ezt a dolgozói szintekre lebontani, összehangolni, sokszor hiányzik a felelősségvállalás, nem megfelelő a stratégiai végrehajtás. Az agilis szervezeti egységek gyorsan és együtt mozognak a változásban, méghozzá egységesen az új vállalati cél felé. Mi ezt hívjuk Stratégiai Navigációnak. Azok a vállalatok lesznek sikeresek a jövőben, akik nem csak kilábalni tudnak a válságból, hanem egy azon túlmutató, agilis, bevonó és egyben hatékonyabb működési formát képesek kialakítani.

Mélyebb bepillantás nemzetközi szervezetfejlesztési megoldásainkba:
Stratégiai Navigáció és végrehajtás kiépítése

Regisztráljon 100 perces DÍJMENTES online képzésünkre az alábbi linken:
Stratégiai Navigáció gyorsan változó környezetben


2. Időnként mérik a fejlesztések eredményeit, hatásait

Már a fejlesztési folyamat előtt is mérnünk kell, hogy lássuk az utat a fejlesztéshez. Nem fejleszthetünk olyasmit, amit nem tudunk mérni. Az agilis szervezetek folyamatosan mérik, kontrollálják működésüket és azt, hogy a jó irányba haladnak-e folyamataik, közös erőfeszítéseik a vállalati célok irányába hajtják-e szervezetüket. Online képzésünkön a résztvevők megismerik, hogyan lehet megmérni a szervezetek működési hatékonyságát. A Komplex Vállalatfejlesztési Diagnózis összehasonlítja az adott vállalat teljesítményét az országos átlaggal, iparági átlaggal és nemzetközi kiválóságot minősítő szervezetek standardjával is (EFQM, INVESTORS IN PEOPLE).

Mélyebb bepillantás a mérési módszerünk tudományos hátterébe:
Komplex Vállalatfejlesztési Diagnózis

Regisztráljon 100 perces DÍJMENTES online képzésünkre az alábbi linken:
Komplex Vállalati Diagnózis mérési módszereinek megismerése


3. Szervezeti kultúrájuk coaching alapú, felhatalmazó, rugalmas

Képesek egy olyan új típusú vezetői kultúrát kialakítani, ami radikális alternatívája a parancs-kontroll-stílusú vezetésnek. Az agilis szemlélet kiemeli az embereket saját funkcionális burkukból, és behelyezi őket egy egyre inkább ön-menedzselő és ügyfél-fókuszú multidiszciplináris csapatba. Az ilyen csapatokban gyakorlattá válik a napi szintű coaching és mentorálás. Csak a coaching alapú vezetői kultúra képes agilis csapatokat létrehozni. Mivel a N.E.W.S.® módszertan megoldásai ugyanazt az iránytűt használják, egymásra építhetőek, ami lehetővé teszi a teljes szervezet összehangolását és elkötelezettségének növelését. A navigációs folyamatok elősegítik a motivációt és az elszámoltathatóságot, ami megvalósítható növekedéshez és fejlődéshez vezet a változások időszakában.

Mélyebb bepillantás a nemzetközi N.E.W.S.® módszertanba:
A  N.E.W.S.® Navigáció

Regisztráljon 100 perces DÍJMENTES online képzésünkre az alábbi linken:
Coaching alapú, rugalmas szervezeti kultúra kiépítése


4. Vállalati kultúrájuk együttműködésre, bizalomra épül 

Sok fejlesztési folyamat a viselkedés szintjén próbál hatást elérni. Ugyanakkor tetteinket, vagy akár azt, ahogy a céljainkat kitűzzük, mindig a szemléletmódunk vezérli. Az agilis szervezetekben az emberek képesek meglátni saját céljaikat más emberek céljainak tükrében. A kooperatív bizalmi kultúrák jellemzője, hogy a kollektív erőfeszítések szervezetre tett hatására fókuszál az egyéni érdekekre való fókuszálás helyett. Az Arbinger Institute programjai 45 év pszichológiai kutatásain alapulnak. A szemléletmódra hatva, különleges módszerek alkalmazásával fejlesztenek egyéneket, csapatokat és szervezeteket, hogy egy kezdeti én központú, gyakran védekezésre épülő szemléletmódot képesek legyenek egy eredményközpontú, felelősségvállaló, magas bizalmi szinttel rendelkező és együttműködő kultúrává alakítani.

Mélyebb bepillantás a nemzetközi Arbinger módszertanba:
Arbinger.hu

Regisztráljon 100 perces DÍJMENTES online képzésünkre az alábbi linken:
Magas szintű kommunikáció, innováció
és
együttműködés kiépítése


5. Kiváló vezetőket nevelnek ki szervezetükben

Azt a világot, amelyben ma élünk, legtalálóbban a VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) betűszóban rejlő jellemzők – illékonyság, bizonytalanság, összetettség és többértelműség – tudják leírni. Az új norma a változás lett. Ugyanakkor a dolgozók elkötelezettsége munkahelyük iránt a mindenkori legalacsonyabb szintre ért. Az agilis szervezetek képesek beazonosítani azon jövőbeli vezetőiket, akik rendelkeznek olyan interperszonális készségekkel, melyekkel a változásokban is tudják navigálni csapatukat. Ez csakis bevonással, a felelősségvállalás fejlesztésével oldható meg hosszútávon.

Mélyebb bepillantás nemzetközi szervezetfejlesztési megoldásainkba:
Stratégiai Navigáció és végrehajtás kiépítése

Regisztráljon 100 perces DÍJMENTES online képzésünkre az alábbi linken:
Vezetői kiválóság a gyorsan változó környezetben


Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben Ön vezetésfejlesztésben  gondolkodik és vezetőire szabott megoldásokat keres, én és a kollégáim készségesen állunk rendelkezésére! Interjúk és felmérések után díjmentesen javaslatot teszünk a legmegfelelőbb fejlesztési megoldásokra.

Ecsédi István
Telefon: +36 20 923 54 05
E-mail: istvan.ecsedi@improversgroup.hu